ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Φορέας: Σύνδεσμος Ραδιοφωνικών Σταθμών Κύπρου
Ανάδοχος: Symmetron Market Research
Χρόνος: Τριμηνιαία καταγραφή

Κάλυψη: Παγκύπρια άντρες και γυναίκες 13- 80 χρονών αστικές και αγροτικές περιοχές

Επιλογή Δείγματος: Τυχαία πολυσταδιακή δειγματοληψία με soft quotas
Συλλογή Δεδομένων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις
Βαθμός βεβαιότητας: 95%
Περιθώριο απόκλισης: +/- 1,86
Στάθμιση: Φύλο, ηλικία και περιοχή διαμονής
Ελάχιστες στατιστικές βάσεις:
Όταν η στατιστική βάση (Ν) είναι μικρότερη των 100 ατόμων τότε τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και όχι στατιστικά αξιόπιστα
Ν=3824
Σύνδεσμος Ραδιοφωνικών Σταθμών Κύπρου

Symmetron Market Research
Παγκύπρια άντρες και γυναίκες 13- 80 χρονών αστικές και αγροτικές περιοχές

Τυχαία πολυσταδιακή δειγματοληψία με soft quotas
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις

Η ακροαματικότητα ραδιοφωνικών σταθμών καταγράφεται με την μέθοδο Day After Recall και καλύπτει το 24ώρο από τις 6 το πρωί της προηγούμενης μέρας μέχρι τις 6 το πρωί της ημέρας που πραγματοποιείται η συνέντευξη

Ακροατής ραδιοφώνου:
Όλοι όσοι έχουν ακούσει ραδιόφωνο την προηγούμενη μέρα για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του ιδίου 15 λεπτου

Μέσο ημερήσιο ποσοστό ακροατών:
Αντιστοιχεί με το μέσο ημερήσιο αριθμό διαφορετικών ακροατών που άκουσαν ραδιόφωνο κατά την περίοδο της μέτρησης

Μέση διάρκεια ακρόασης ραδιοφώνου ανά ακροατή:
είναι ο μέσος χρόνος ακρόασης ραδιοφώνου ή ενός σταθμού και υπολογίζεται σε λεπτά της ώρας

Μερίδιο ακροαματικότητας:
Συνολικός ανθρωποχρόνος ακρόασης ενός σταθμού ως ποσοστό επί του συνολικού ανθρωποχρόνου ακρόασης όλων των σταθμών

CYPRUS RADIO Copyright © 2021
Made on
Tilda